Kohila Keskkonnahariduse Keskus
Kohila Keskkonnahariduse Keskus on loodud 2009. aastal eesmärgiga pakkuda Raplamaa ja Lõuna- ning Lääne-Harjumaa piirkonna lastele, noortele ja täiskasvanutele keskkonnahariduslikku tegevust, koostada oma toimimiseks vajalikke keskkonnahariduslikke õppematerjale ning osaleda regionaalses, ülemaalises või rahvusvahelises keskkonnahariduslikus koostöös.
Puhta vee radadel Kohilas
4
Autor: Irene Volk
Lisatud: 07.10.2020
Viimati muudetud: 24.10.2020
Target group: Muu
Average time: 1 tund 18 minutit
 
Kaasa töötav mobiiltelefon, millel on mobiilne andmeside ja GPS sisse lülitatud. Ära unusta joogivett, mille oled võtnud kraanist oma korduvkasutatavasse pudelisse. Selga ilmale vastav riietus, jalga kummikud. Raja koostamist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.
 
kaart
 
Kohila-Salutaguse-Alesti-Pahkla
4
Autor: Kirsti Solvak
Lisatud: 09.04.2019
Viimati muudetud: 04.07.2019
Target group: Muu
 
Jalgrattaga läbitav rada pikkusega 35 km. Raja punktid tutvustavad teekonnale jäävaid keskkonnavaldkonna vaatamisväärsusi. Rajal on toitlustusvõimalus vaid Kohila alevis. Pahkla militaaralale sisenemine vaid Kaitseliidu loal.
 
kaart
 
Kohila-Hageri-Sutlema-Aandu kodulooline avastusrada
4.4
Autor: Kirsti Solvak
Lisatud: 13.08.2018
Viimati muudetud: 04.07.2019
Target group: Muu
Average time: 3 tundi 25 minutit
 
Kohila Keskkonnahariduse Keskuse ja Hageri muuseumi koostööna valminud avastusrada tutvustab Teile Kohila-Hageri-Sutlema ja Aandu piirkonna loodus- ja ajaloolisi objekte. Kodulooliste tekstide autor on Virve Õunapuu, loodusobjektide kirjeldused koostas Kirsti Solvak. 
Ühe allikana on kasutatud ka 2018. aastal Kohila Vallavalitsuse poolt välja antud kogumikku "Hageri Kihelkond. Aja lood", mille saab huvi korral soetada Kohila Raamatukogust.
Rada on  20 km pikk ning seda on mugav läbida jalgrattaga, sest kulgeb piki kergliiklusteed või vähese liikluskoormusega mustkattega teel. Vaadeldavatele objektidele on ligipääs ka sõiduautoga. 

Contact
Täpsustavate küsimuste korral palun pöörduge khk@kohila.edu.ee

 
kaart
 

In this page are Discovery Trail for recreational purpose. Click on the markers on the map to choose the trail or select suitable region and school from the menu.

Minimum requirements: operation system iOS (version 8), Android 4.4 or Windows Phone 8.1. You'll also need at least 3G internet connection and working GPS module on your phone.