Locations
Harju
Keila kool
Keila koolihariduse lugu algas aastast 1691. On teada, et esimene Keila köster-koolmeister oli Elias Packel, kelle käe all õppisid lapsed lugemist, katekismust ja kirikulaule.1954. aastal hakati Keilas andma keskharidust. Täna õpib Keila Koolis üle 1300 õpilase ja kool on 12-klassiline.

In this page are Discovery Trail for recreational purpose. Click on the markers on the map to choose the trail or select suitable region and school from the menu.

front_info_text