Locations
Harju
Päästeamet
Päästeametis on 5 valdkonda – ennetustöö, ohutusjärelevalve, päästetöö, demineerimine ja hädaolukordadeks valmistumine. Päästeametis on kokku 59 teenust, sh 28 põhi- ning 31 tugiteenust.

In this page are Discovery Trail for recreational purpose. Click on the markers on the map to choose the trail or select suitable region and school from the menu.

front_info_text