Locations
Harju
Transpordiamet
Alates 1. jaanuarist 2021 juhitakse sellest enam kui 800 tipptegijaga organisatsioonist merenduse, lennunduse ja maanteehoiu arengut ning kujundatakse kogu liikuvust hõlmavat keskkonda, ikka targalt, ohutult ja säästvalt.

In this page are Discovery Trail for recreational purpose. Click on the markers on the map to choose the trail or select suitable region and school from the menu.

front_info_text